79690 resultaten

Tuyl, van | 1301-04-17

Cartul Marienweerd no 112
Achternamenindex

Ghiselbertus de Tuul, zoon van Wilhelmus, verkoopt 4 ½ jugera land in Eynspyc voor 60 £ aan Johannes dictus Kemerer de Eynspijk, belend tussen Gerardus dictus Grote Ghenen en Marienweerd

borg: Rodolphus zoon van Ghiselbertus Groet de Tuul

Tuyl, van | 1308-10-07

Cartul Marienweerd no 127
Achternamenindex

Hubertus Cokebone koopt van Hacko filius Atalye voor 300 £, 6 jugera in Eynspijc

borg: Petrus zoon van Hacko de Tule

Tuyl, van | 1308-10-28

Cartul Marienweerd no 130
Achternamenindex

Rodolphus Hacko filius Athalye de Tuul verkoopt aan Marienweerd 24 jugera et 18 virgas in Enspyc, in Audeweyde, belend: de gemene watering versus Roemde en heredes Riquin filius Baudekinus

Tuyl, van | 1309-01-13

Cartul Marienweerd no 133
Achternamenindex

borgen bij verkoopt in Hellue: Petrus en Wilhelmus pueri Hacconis de Tule

Tuyl, van | 1312-04-24

Cartul Marienweerd no 141
Achternamenindex

Rutgerus de Hollander van Tuyl en zijn vrouw Elisabeth schenken voor hun zieleheil aan de parochiekerk van Tuyl a) 10 sc aan de plebaan, b) 10 sc aan de kapellaan van St Marie, ook is een som vastgesteld voor het jaargetijde van Elisabeth onder uitkering van schoenen en kleren voor de armen van Tuyl, Haeften en Hellu

Tuyl, van | 1312-05-01

Cartul Marienweerd no 142
Achternamenindex

Rutgherus Hollandrinus de Tula verkoopt voor 100 £ aan Marienweerd Wuwerscamp in Hellu; latere aantekening: "dit is de eigendom die wij hebben van der armerland op Hellu, houdende 20 morgen"

Tuyl, van | 1312

Livre Feudataires Jean II Duc de Brabant 1312 p 290
Achternamenindex

Giselbertus de Tule 8 ½ jornalia terre bij Amersoyen (p 84); Ghiselbertus de Thule 20 jugera bij Amersoyen, Kercwijc et Hedeke, que acquisivit erga Walterum Stempel filium Bertholdi Stempel (p 86); Willemus de Tule tenet de duce 2 homagia in Bommelrewerde, quorum unum tenet Henricus filius Radolphi et aluid Nicholaus de Hier (p 280)

Tuyl, van | 1314-06-09

Cartul Marienweerd no 152
Achternamenindex

Conradus zoon van wijlen Gerard de Tyle schenkt aan Marienweerd 3 £ per jaar op het huis van wijlen zijn vader, met levenslang vruchtgebruik door zijn broer dominus Gerardus, kanunnik van Marienweerd

Tuyl, van | 1316-12-08

Cartul Marienweerd no 178
Achternamenindex

Ghiselbertus Lammin de Tule verkoopt voor 100 £ aan Albertus Audschalc 3 jugera in palude de Eynspyc, tussen Marienweerd en Ghiselbertus de Tule

borg: Johannes Pauwe de Tule

Tuyl, van | 1317-08-08

Reg Rotterdam en Schieland no 256
Achternamenindex

de bisschop van Luik verdaagt de rechtzitting in het geschil van Willames zoon van Willem de Kessel, als voogd over Jehan genaamd le Vocht, zoon van wijlen Leone van Thule, met Willem uter Nesse en Theris Bokel uter Nesse over de tienden van Ramesdongh, tussen Geertruidenberg en Walewick