79690 resultaten

Tuyl, van | 1325-01-28

Reg Rotterdam en Schieland no 331
Achternamenindex

Adolph, bisschop van Luik, gelast Jehan le Huy en Ywain le Feure, burgers van Luik, naar Raemsdonck te gaan om Leonis in het bezit te stellen van de tienden en het patronaatrecht van de kerk van Ramesdonck, hem na de dood van zijn broer Johan gezegd le Voueit door de bisschop in leen gegeven, en voor hem de hulp en bescherming van de graaf van Holland of diens plaatsvervanger in te roepen

Tuyl, van | 1326-07-10

Cartul Marienweerd no 267
Achternamenindex

Wilhelmus filius Hackonis verkoopt voor 60 £ aan Marienweerd land te Est: - aream tussen Johannes Bonart en communitatem; - aream tussen erfgenamen van Hubertus Steel en communitatem, borg voor hem: Rodulfus filius Hacconis de Tuel

Tuyl, van | 1326-08-01

Cartul Marienweerd no 268
Achternamenindex

Hacco zoon van Hacco de Tuul verkoopt 7 ½ morgen in de Hyr, in loco dicto Worden, tussen Ricoldus Koc en Simon zoon van Hacco, onder de borgen: petrus Johannisz va nTuyl en Hacco Petrusz van Tuyl

Tuyl, van | 1326-12-13

Cartul Marienweerd no 273
Achternamenindex

Symon filius Hackonis verkoopt voor 250 £ aan de abdij Marienweerd 10 jugera terre in Hier, in loco dicto Woerd, tussen Ricoldus Koc en de erven Ghiselberti de Tuel, borgen: Wilhelmus en Hacco zoons van Hacco

Tuyl, van | 1327-04-16

Cartul Marienweerd no 279
Achternamenindex

Goswinus de Tuel verkoopt voor 60 £ aan Marienweerd 2 jugera en 86 perticas land in Hellu in Bomelscamp, tussen Neude zoon van Johannis de Eynspijc en Marienweerd

borgen: zijn broer Ghiselbertus, Gerardus Sweder

Tuyl, van | 1330-03-27

Cartul Marienweerd no 365
Achternamenindex

Wilhelmus van Tuyl en zijn broer Ghiselbertus Hac verkopen voor 200 £: 5 jugera en 5 ½ hont land te Driel in de Dalenweert aan Marienweerd, belend Marienweerd aan beide zijden

borg: Ghiselbertus de Deyle

Tuyl, van | 1335-06-18

Reg Rotterdam en Schieland no 446
Achternamenindex

Lionys van Tule verkoopt aan heer Willam van Duvenvoerde heer van Oisterhout, al de rechten die hij had op de streek tussen St Geertrudenberghe en Waelwike en op de kerk en de tienden van Raemsdonc, zoals zij van Jan van der Donc op hem zijn verstorven, om dit goed in zijn plaats in leen te houden van Odolf bisschop van Luik en bezegelt de akte met enige getuigen o.a. zijn neef heer Harbaren van Riede

Tuyl, van | 1336-03-10

Cartul Marienweerd no 439
Achternamenindex

schepenen in Tuyl: Leonius van Tuel en Johannes Cans; 1343-05-28: Matheus de Tuel

Tuyl, van | 1336-06-27

Cartul Marienweerd no 443
Achternamenindex

schepenen in Deyl: Willem van Tuyl en Ghijsbrecht van Deyle (1336-06-30, 1337-02-20, 1337-11-22, 1337-12-05)

Tuyl, van | 1350~

Cartul Marienweerd p 356, 358/Goederenlijst
Achternamenindex

in Helwe: - 9 jugera que emit frater Thomas, in loco Bomelscamp op de Oversten egghen, tussen Wilhelmus Wolf en Hollandrinum de Tuul; - 25 jugera Hollandrini de Tuul [Rutger de Hollander]; - 3 ½ jugera in loco dicto Scaep fuersts; 3 jugera 1 ½ hont in loco dicto Bomelscamp; - 2 jugera 86 perticas in lco Bomelscamp; - in Vriescamp 12 jugera 1 hont en 12 ½ virgatas; - 6 jugera in loco dicto Meycamp belend tussen Marienweerd en Ghiselbertus Zasse