79690 resultaten

Tuyl, van | 1424-03-02

Indices Brugse Poorterboeken 1418-1434 p 196
Achternamenindex

Jan van Thuul filius Jans, van Maesbommele in het land van Ghelre wordt poorter van Brugge "omme te doene de neeringhe van den brauwers"

Tuyl, van | 1445-01-16

Indices Brugse Poorterboeken 1434-1450 p 412
Achternamenindex

Jacob van Thuul Marcelisz, van Gestle bij 's Hertogenbosch, wordt poorter van Brugge "omme cleene poortersneringe te doen"

Tuyl, van | 1545-06-21

Ons Voorgeslacht 01-1988 p 20
Achternamenindex

leen no 22B): ½ van Cocshoeve aan de bovenzijde te Herwijnen, Gijsbert van Tuyl, ingezetene, die niet anders wist dan dat het legen was bij verzuim; 1558-11-29: Albert van Tuyl na dode van zijn vader Gysbert; 1561-01-07: Jan van Dorp voor heer Jacob van Tuyl bij dode van zijn broer Albert; 1580-06-14: Hendrik van Losen na overdracht door Elisabeth van Gent weduwe van Gysbert van Tuyl

Tuyl, van | 1566-08-26

R.A. Arnhem Recht Arch Ammerzoden no 242
Achternamenindex

Hanrick Mateusz en Jan Gysbertsz beloven Arien van Tuijle 13 gld op Peter proximo en tot 4 jaren toe, komende uit een stuk hooiland te Kerkwijk; 1569-11-12: Goirt Arntsz, Arien van Tuyll als erfgenamen van Hanrick van der Voort, "synen brief goet gerekent"; Gielis Gerritsz Arien van Tuyll "syn brief met zyn afterstal goet gerekent"

Tuyl, van | 1589-05-08

Kroniek Hist Gen jg 1851 p 80/Arch Mathenesse
Achternamenindex

codicille van Otte van Tuyl, weduwe van Anthonis van Ysendoren, heer van Sterkenburg. Legatarissen: Agnes en Josina van Aeswijn, nichten, dochters van Aerend van Aeswijn en Catarina van Ysendoren

Hollander | 1312-04-24

Cartul Marienweerd no 141
Achternamenindex

Rutgerus die Hollander de Tuyl en zijn vrouw Elisabeth schenken voor hun zieleheil aan de parochiekerk van Tuyl in anniversario Rutgherus: - 10 sc aan de plebaan in Tuyl; - 10 sc aan de kapellaan van St Marie in Tuyl; - geld voor het jaargetijde van Elisabeth onder uitkering van kleren en schoenen aan de armen van Tuyl, Haeften en Hellu

1577-02-02 |

R.A.H. Catalogus no 439 Veiling Huffels Antiquariaat Utrecht 1941-12-16, aangekocht G.A. Alkmaar (de heer Pathuis)
Jaartallenindex

lijfrentebrief afgegeven door de Staten van Utrecht, groot 16 gld jaarlijks, ten lijve van Oda van Aesewijn tbv joffr. Otto van Tuyl van Sterckenborch. Met zegels van de kapittels van den Dom, Oudmunster en St Jan

Cock, de | 1389

De Raadt II p 239
Achternamenindex

schepen van Tuyl: Fredericus Coc

Moliart | 1594

De Raadt II p 498
Achternamenindex

schepen van Tuyl: Adrien Moliaert

Pieck | 1439

De Raadt III p 120
Achternamenindex

schepen van Tuyl: Bartholomeus Pieck