851 resultaten

Veen, van | 1385-04-20

Reg Rotterdam en Schieland no 1080/Blaffert St Agnietenconvent Rotterdam fol 37
Achternamenindex

Voppe Wolfaertsz verkoopt aan Wernaer de Verwer zijn renten uit 2 huizen en erven in de Lombertstraat aan de noordzijde van de brug, en uit een huis en erf daar tegenover, belend zuid: Jan van den Veen, noord: Gheyle heer Jans joncwijf

schepenen in Rotterdam: Jan van Santen en Dirc Dammaesz

Veen, van | 1385-11-20

Reg Rotterdam en Schieland no 1094, 1095
Achternamenindex

Willem van den Veen Ghysebrecht Boeckelsz draagt over aan Jan de Weent, abt van Egmond, 7 morgen gelegen tussen Scye en Delff in Koxhoeven, gemeen met Oedzier van Cralingen en Philips van der Spangen, strekkende van de Delffweg tot aan de landscheiding, in ruil voor 9½ morgen land in het ambacht van Bloemertsdycke bij de woning te Wedena, hem aanbestorven van zijn vader Ghysebrecht Boeckels van den Veen, die hij van heer Jan in leen hield en verkocht had aan Willem van Cralingen; 1385-11-21: Willem van den Veen Bokelsz krijgt de 7 morgen in erfleen

Veen, van | 1389~

Ons Voorgeslacht 06-1988 p 235
Achternamenindex

leen van de hofstad Made: Maasland 2 morgen in het Molenweer, gemeen met 6 morgen 1 ½ hont die Jan Huge Rodenz in leen houdt van de abdij Egmond, Willem van den Veen Boeckelsz, vermeld 1389-04-22

Veen, van | 1394

Rek Rentmeester Rijnland 1394 fol 1v p 47
Achternamenindex

schout van Naaldwijk: Gillis van den Veen, niet

Veen, van | 1395-1396

Rek Baljuw Heusden fol 3v p 21
Achternamenindex

Jan Obbe van Veen omdat hi Aernt, sinen broeder, die hem tot synre vorwarde gewyst was ende dien hi in helden hadde ende dieselve Aernt daer uyt brac ende diens selve weder irne buten minen here, die broeken gheeffent om 180 £. Ende van dier sake hadde Aernt van Wye overmits hij daarin sier gearbeit hade 20 £. Item Jan van Veen grote Ghibenz die sceepen wederseet 10£

Veen, van | 1366-04-07

Taxandria jg 1939 p 301, 302
Achternamenindex

Lysbeth Jan Buysen weduwe oorkondt dat Jan Wisschaert Claesz heeft opgedragen aan haar en aan Jan van Veen tbv de Carthuizers te St Geerdenberg, de tienden te Zuidwijn (zie 1412-01-14)

Veen, van | 1403-03-05

Reg Rotterdam en Schieland no 1543/Nieuw Register Memorieheren St Laurenskerk Rottterdam fol 12v
Achternamenindex

Paridaen Nachtegaelsz is schuldig aan Allert Woutersz 50 sch Holl per jaar uit zijn erf in de Nieuwepoert, belend noord: Idseburch weduwe van Jan Croxsz, zuid: de erfgename van Katrijn weduwe van Jan van der Veen, strekkende van de halve straat tot in de Rotte

schepenen van Rotterdam: Dirck Rotterdam en Jan Herpensz uyter Voert

Veen, van | 1408

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Gherijt Claesz van den Veen: afterstal van 1405 van de tienden van Veenhusen en Hem 11 £ 10sc 7d (839 fol 2v); 1403: (833 fol 9v) van de tienden van Ypontshove die Nortmer hiet (Wieringen) 13 £ 5sc; 1407: (838 fol 11v) van de biertollen in Wieringen 6£; 1424: (855 fol 2) betaalt zijn afterstal 5£ 15sc; 1424-1425: (856 fol 10V) heeft aangenomen te doen maken een inlaagdijk over de waal die in heer Hughendyk gebroken werd, 27 nobel

Veen, van | 1411

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Claes van Veen: die de zeevond bewaart tot Wyck, van zijn roc 3£ 10sc (841 fol 13); 1412: (842 fol 13) idem; 1419-1420: (850 fol 3v) de tienden van Eerdswoud 4 £ 10sc; 1420-1421: (851 fol 4) van de tienden van Wognem 29£ 2sc; 1422-1423: (852 fol 8v) afterstal van 1419 van de tienden van Hoeghtwoude 2£ 5sc

Veen, van | 1410~

Leenregister Culemborg
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - jvr Fije vrouw van Aernt van den Veene ½ hoeve land op het Rijetvelt en in de Aventuer (fol 21v); - de tiende van Wolfsland en de tienden daarboven, waarvan Gheryt van den Veene, proost van Arnhem, van de heer van Culemborg ¾ deel hield en ¼ hield de Hollander van Beesd (fol 36v); - Ghijsbert Splintersz 5 morgen op het veen in het gerecht van de Domproost, belend boven: de Domproost, beneden: Jan Gherytsz van den Veen (fol 47v); - Geryt van den Veen Rumersz uten Goije 1 hofstat met 1 morgen land te Loeric, geheten Toverdam, belend boven: Gerijt zelf, beneden: Gerijt zelf met 1 viertel, waar de heren van St Pieter jaarlijks 2 loet silver uit hebben (Geryt draagt dit leen over aan Henric van Rysenborch) (fol 51)