Bedoelde u soms?
yenen | yeseren | yeven | ypres | yseren | yzeren

13 resultaten

Yperen, van | 1419-11-12

Bijdr Bisdom Haarlem/Cartul Egmundense
Achternamenindex

de tribus magnis graminibus terre, sitis in Lymmen, circa pontem de Lymmen, emptis erga Hugonem Ghysberti socrum Wilhelmi de Yperen

Yperen, van | 1468-07-27

R.A.H. Coll Aanw 240 fol 1005v
Achternamenindex

Dirc van Yperen, "man" van der Nieuwerkerk onder Hardincsvelt

Yperen, van | 1677

Mededeling Ir D.W. van Dam van Hekendorp
Achternamenindex

overleed Jan Velsen, secretaris van de stad Beverwijk, zoon van Cornelis en --- van Yperen, baljuw van den lande van Blois

Yperen, van | 1456-1457

Thesauriersrekening Haarlem Vervolg II fol 23v, 24v, Vervolg IV fol 39v
Achternamenindex

Claes van Yperen en Gheryt van Noortich doodgeslagen, Jan Gherytsz die bode bleef gewond liggen an die Bilt ten Witten Vrouwenklooster; op 22 april o.a. Aelbrecht Thaemsz naar Brugge over de doodslagen op 31 maart gepleegd, bij Walraven bastaard van Brederode met nog 8 anderen; de lichamen mogen naar Haarlem overgebracht worden; (fol 39v) Jan Gherytsz die bode die gewond in de Bilt achterbleef voor zijn verdriet en zijn moeder reizen uit Haarlem naar hem toe, 6£ 6sc

Assendelft, van | 1717-11-14

DTB Alkmaar, trouwboek Grote Kerk
Achternamenindex

ondertrouwd te Alkmaar Barent van Yperen, jongeman van Alkmaar op de Laat en Christina van Assendelft, jongedocht tot Haringhuijsen. Betoog gegeven na Haringhuijsen op 1717-11-30

1590-11-30 | Bloemendaal

mr Veder: Inv Arch Familie de Graeff regest 147
Jaartallenindex

Jan Claesz van Yperen, schout van Bloemendaal, oorkondt dat Maritgen Cornelisdochter, weduwe van Jan Claesz Cuicq, met Pieter Pietersz Trist als voogd, tot waarborg van den verkoop van 30 ½ morgen land en hofstede [gelegen op Rietveld], stellen 7 ½ morgen land gelegen te Bloemendaal

Graeff, de | 1580-05-10

G.A.Haarlem Transportregister 76/26 fol 32v
Achternamenindex

Michiel de Graeff, burger van Embden, x Cornelia Jansdochter, verkoopt aan zijn neef Aernt van Yperen, huis en erf in de Grote Houtstraat te Haarlem, koopsom 1000 Kar gld

Haarlem

Cornelis Lambrechtsz | 1580-12-23

G.A.Haarlem Transportregister 76/26 fol 57
Voornamenindex

Cornelis Lambrechtsz, van Amsterdam, zwager en borg van Aernt van Yperen, die huis en erf in de Grote Houtstraat te Haarlem verkoopt

Haarlem

1628-10-05 en 22 |

Besondere Privileges Westzaan p 308-311
Jaartallenindex

(schepenen-Mennonieten) Gecommitteerde Raden, gezien het advies van Coert van Yperen, baljuw van de Beverwyk, in zake de kwestie van Jacob Arisz die zich excuseert van het schepenambt, omdat hij Waterlands Mennoniet is, dat dergelijke personen op hun eigen kosten een plaatsvervanger moeten stellen; 1628-10-22: de gecommitteerde Raden beslissen dat Jacob Arisz een plaatsvervanger moet stellen. In geval van weigeren moet de baljuw hem gijzelen; 1628-11-10: request van Eduward Nabels, doctor medicinae te Rotterdam, uyt naam van Jacob Adriaensz te Wormerveer, om de scherpe onbarmhartige [!] procedures tegen Jacob. De drost van Haerlem had door beleyt van de baljuw Jacob Ariensz huys bezet. Gecommitteerde Raden beslissen het advies van de baljuw te zullen inwinnen; 1628-11-15: gecommitteerden persisteren, gezien het advies van Coert van Yperen, baljuw, bij hun appoinctement van 25 oktober en 15 november

Cornelis Lambrechtsz | 1579-01-04

G.A.Haarlem Transportregister 76/25 fol 163
Voornamenindex

Cornelis Lambrechtsz, tot Amsterdam, als man en voogd van Volcktgen van Yperen Jacobsdochter, voor ⅕ (⅛ ?) verkopen aan Elisabeth Claes Halsdochter huis en erf in de Grote Houtstraat te Haarlem

Haarlem