13 resultaten

Rietveld, van | 1456-03-20 (1455)

Van Mieris Vervolg p 93/Perk Reg Philippus B
Achternamenindex

verkoop van 5 morgen veenland in het ambacht van Noortigerhout in de Zilk gelegen, aan Adriaan van Rietveld en Claes van Yperen, ten einde te worden uitgedolven gedurende 25 jaar, daarna behoort het weer toe aan de hertog

Dongen, van | 1577

Alg Ned Familieblad 1895 p 173
Achternamenindex

Cornelis van Hille (geboren te Yperen 1540-02-20) 1577 predikant te Haemstede, in hetzelfde jaar naar Oudenaarden, Gent 1584, Rotterdam 1589-1598; gevlucht naar Norwich. Gehuwd met Digna van Dongen, 7 kinderen waaronder Cornelis van Hille, geboren Norwich, gedoopt 1568-09-30

1568-08-11 (2) |

Arch Grafelijk Rekenkamer no 683X Boek C, B, A
Jaartallenindex

geconfisqueerde goederen no 683 x Boek C, Beverwijk: inventaris van de goederen bevonden ten huyse van Dierick Volckertsz Coornhert, secretaris der stad Haerlem, op verzoek van Gerrit Pietersz Berckhout, schout derselver stad. Boek B Haarlem, geconfisqueerde goederen: 1) Gysbrecht van Duvenvoorde here tot Opdam (fol 1), 2) Lancelot van Brederode, bastaert (fol 3v), 3) joncker Jacob van Catz (fol 13), 4) Frits van Egmont (fol 21), 5) Adriaen Bogaert (fol 30v), 6) Arent Dircsz Coman (fol 34), 7) Jacob Claesz timmerman (fol 39v), 8) Claes Theusz van Yperen (fol 41), 9) Vranck Vranckenz (fol 44), 10) Cors Gerritsz in t gasthuis (fol 46), 11) mr Tating Barbier (fol 47), 12) Cornelis Claesz alias Pol (fol 48), 13) Cornelis Cornelisz (fol 49), 14) Willem van Sonnen beock [!] (fol 50v), 15) Maerten Dircksz (fol 53v), 16) heer Geeraerdt van Berckenrode (fol 54), 17) mr Willem Bardesen, fugityf uyt Amsterdam (fol 55), 18) Clement Maertensz (fol 58v), 19) Frans Sprinck in t Velt (fol 59), 20) Dirck Volckersz (fol 59v), 21) de cautien staen fol 61-63v, 22) Dirck Heyn, fugityf van Amsterdam (fol 60), 23) Jan van Bloys van Treslong (fol 60v)