Arkel, van | 1312

Reg op de Geld Leenakten stuk 9 p 487
Achternamenindex

Huys en hoff in den Neys, te Tuyl gelegen, transporteren Gysbert Voocht van Tuyl en zijn vrouw Agnes tbv Gysbert van Haeften [van Arkel]