Asperen, van | 1344-04-22

Ned Leeuw 1949 p 433; Nyhoff: Gedenkw dl III p CVII noot 4; R.A.U. Arch Bisschoppen Inv no 62; A.R.A. Nass. Domein 24-11-1348
Achternamenindex

volgens Vermast heeft deze oorkonde betrekking op heer Otto van Asperen, de oude. Er is o.i. geen twijfel mogelijk dat de hier beleende Otto dezelfde is als Otto van Asperen die vóór 1337 (het sterfjaar van graaf Willem III) door de graaf met Hagestein beleend was. Deze Otto van Heukelom, eerste heer van Asperen was de broer van heer Arnoud van Hoeclem, ridder. Deze eerste heer van Asperen moet overleden zijn tussen 1338-08-16 en 1347, daar heer Otto heer van Asperen, de jonge, op 1347-07-20 sneuvelde in de slag bij Luik. Otto I de oude moet dan op 1345-09-26 bij Stavoren gesneuveld zijn. Otto de jonge had tot opvolgster in de Hagesteinse goederen zijn dochter Aleid, zeer kort tevoren gehuwd met heer Robbrecht van Arkel heer van den Berghe [Bergambacht], immers zij was op 1346-09-03 nog niet met hem getrouwd. Op 1348-03-17 (1347) stond Aleid onder voogdij van haar oom heer Gerrit van Asperen; 1347-07-20: heer Robbrecht van Arkel was eveneens gesneuveld bij Luik. Aleid trouwde, na verloofd te zijn geweest met Janne van der Noordeloos, met Walraven van Valkenborch. Heer Otto van Asperen de oude had t Wael gegeven aan zijn zoon heer Gerrit heer van Tulle