Asperen, van | 1430-03-30

Inv Rijks Oude Arch 1930 III regest 1 p 23/A.R.A. Geslacht van Zyl Inv no 107 Regest 1
Achternamenindex

Ghije van Asperen, ridder, heer van Tulle en zijn vrouw Janne hebben beschikt dat de langstlevende van hen hun huis in Vyanen houden en gebruiken zal