Alkemade, van | 1440-10-18

Ons Voorgeslacht 06-1987 p 402
Achternamenindex

grafelijk leen in Rijnland: no 35) 6 morgen land in Alphen, strekkend van het blokhuis tot Alpherwetering, belend noord: Willem van Alkemade Ysbrantsz, zuid: Baarte Willem Heermans, beleend Willem van Alkemade Ysbrandsz bij opdracht uit eigen in ruil voor no 290); 1444-05-12: Willem van Alkemade Ysbrantsz ten eigen, in ruil voor no 34) 8 morgen, zijnde de hofstede van blokhuisweer, bij Alphen; 1444-05-12: Willem van Alkemade bij opdracht uit eigen in ruil voor no 35); 1459-01-09: Floris van Boshuysen, Raad, bij koop en overdracht door Willem van Alkemade Ysbrantsz, lange tijd terug