Alkemade, van | 1440-06-15

Mem Rosa dl IV-VI p 226
Achternamenindex

Jacob, Ysbrant en Heynric van Alcmade en vele anderen moeten hun leenbrieven ter controle voorleggen aan de rentmeester van Kennemerland en Westfriesland