Alkemade, van | 1437-11-15

Ons Voorgeslacht 09-1988 p 359
Achternamenindex

leen van Amstel: no 10) huis te Cronenburg, 10A) een zaet in Loenen, waar Gerrit de Cruif op woont, groot 13 ½ morgen, beleend Boudyn van Swieten, bij overdracht door heer Henrik van Cronenburg; 1527-03-11: Willem van Alkemade, ridder, die kocht van wijlen Dirk van Swieten, ridder, bij dode van jonge Jan van Swieten