Alkemade, van | 1468-02-24

Coll Aanw 238 fol 131v, 174v, 306v, 331, 360v, 398v, 420v/Memorien Hof van Holland
Achternamenindex

Jan van Alkemade contra Floris van Rijswijk: Willem van Alkemade als procureur van Jan, eist veroordeling van Floris van Risjwijk in de kosten van 2 defaulten, waarmee het Hof instemt; Floris had van Jan een obligatie verkregen van 14 ½ nobel