Beest, van | 1322-03-01

Cartul Marienweerd no 222
Achternamenindex

Johannes Coc, miles en zijn zoon Arnoldus verkopen 32 jugera terre in Hier aan de abdij Marienweerd

borgen: Gerardus zoon van Aerinus de Beesde, Wilhelmus Ridder, zoon van Gerardus Holle, Alardus Key de Wadenoye, Johannes zoon van Otto de Ripa en zijn broer Rodolphus, Goswinus zoon van Metten de Ynen A, Johannes zoon van Johannis Witten