Benthem, van | 1424

Geld Leenregister 6e stuk p 115
Achternamenindex

Gelders leenregister: "dat huys tot Spaldorp met allen sijnen tobehoren, gelegen in der Duyffel (by Cleve) ontving Johan van Benthem, erfhavemeester des lants van Gelre ende droech op den meesten toorn van den dryen tot Spaldorp, met der halver plaetsen naest den voors toorn en met den halven vorgeborcht ende met enen affwegh op Wouter Kerskorff, anno 1424"; Johan van Benthem maakt dit tot lijftocht voor zijn vrouw Gese, anno 1426