Berchem, van | 1473-02-12

Taxandria jg 1923 p 281
Achternamenindex

stamreeks: Petrus, fundator, filius fuit Zeberti de Ulvenhout: Zebertus en Johannes etc. Overgelegd op 12 februari bij een strijd met het OLVr beneficie in de kerk te Bavel gesticht door Petrus de Ulvenhout