Berchem, van | 1400-1474

Taxandria 1923 p 268, Taxandria 27 p 167
Achternamenindex

het OLVr Beneficie in de kerk te Bavel gesticht door Peter van Ulvenhout: 1400: in bezit van Jan van Ypelaer; 1430: Herman van Ypelaer; 1474: Antoon van Berchem, voorgedragen door Arn. van Berchem; 1473-02-12: was het beneficie open, doch de stichtingsbrief zoek; er solliciteerden twee nakomelingen van de stichter, uit familie van Ypelaer en het geslacht van Berchem