Bossche, van den | 1316-04-23

Ons Voorgeslacht 09-1988 p 380
Achternamenindex

leen van Amstel: no 57) het huis ten Bosch met 24 morgen te Uitermeer, Elisabeth, dochter van wijlen Egbert van den Bosch, zoals haar vader en haar broer Egbert die in leen hielden van het Sticht in dienstmansstad; 1383-04-23: heer Gysbert van Ysselsteyn bij opdracht van een sluis