Cock, de | 1321-08-04

Cartul van Marienweerd no 216
Achternamenindex

Goswinus Coc, canonicus van de kerk te Arnhem verkoopt aan Martinus [de Ynen] investitus te Meteren, 8 ½ jug. in Hyr, in de plaats Ouvermeere op Snellenvelt, tussen Johannes Coc en Rodolphus en Henricus Coc, broers, kinderen van Rodolphus Coc, ridders; 1322-05-16: Martinus de Ynen, investitus de Meteren verkocht voor 120 £ de doorgestoken brief van 8 jugera 5 hont et 40 perticas

Gerardus zoon van Henricus Coc, Rodolphus zoon van Rodlphus Coc, Johannes zoon van Wolter van Amersfoert