Cruyningen, van | 1289-05 (1290~)

Van Mieris II p 404
Achternamenindex

een oorkonde van 1326-10-04: Jan van Cruninghen en Florens van Borselen kwamen uit Zeeland naar graaf Floris in Den Haghe, daarop zijn ze naar Oosterhout gereden naar de heer van Striene, gehuwd met de zuster van Floris "ende dat wi dair von den lude staen maetsen [=metselen] an thuys toit Oisterhoute, dat doe niet boven der eerden comen was"