Camerlinc | 1431-1432

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Reyntgen mynre genad. vr. van Holland camerlinc heeft van minen heere van Bourg. vercregen die tienden van Twisch, daerof niet ontfaen (862 fol 3v); 1430-1431: (861) idem; 1432-1433: (863 fol 5v) de tienden van Twisk zijn gegeven Reyntgen Tay, camerlinck van de vrouwe van Oostervant, daerom daerof niet