Does, van der | 1583-09-23

Hof van Holland no 561 akte 200/W.J. van Balen: Nederlands Voorhoede p 107
Achternamenindex

sententie Hof van Holland: proces van Josyna van Sydenburch in den Hage contra Franck van der Does, die een kind bij haar verwekt had en onwillig was gebleven haar te trouwen of het kind te onderhouden; 1582-03-21: had het Hof beslist dat hij haar binnen een maand moest trouwen of haar jaarlijks 60 £ uit betalen; 1582-04-03: had Vranck aangezegd haar niet te zullen huwen en waar gedaagde "een lopende jonckman" was en er dagelijks op zinspeelde dat hij buitenlands wilde gaan, waardoor voor Josyna het effect van de sententie van het Hof tot nul zou zijn gereduceerd, vroeg en verkreeg zij van het Hof het arrest van gedaagde. Aan hem was arrest aangezegd in de herberg de Swaen op de Plaets in den Haag alwaar hij door twee boden van het Hof werd bewaakt. Vranck ontkent zich wel verbonden te hebben, hij heeft aangenomen als "commissaris van de Vicres ofte Provianden voor het leger van H.H.Staten te dienen onder jr Aernt van Dorp als superintendent" en wil als zodanig zijn post gaan vervullen. Het Hof verklaart het arrest rechtmatig en Vranck zal moeten betalen volgens de uitspraak van 1582-03-21; [jongere zoon van Johan van der Does heer van Noordwijk en Anna van Nyenrode? Later op Ternate]