Dongen, van | 1521-04-09

Schepenregister Breda 428 fol 175v
Achternamenindex

schepenen van Ginneken oorkonden dat Cornelie van Donghen met haar man Willem Berthel Romboutsz heeft verkocht aan Cornelis en Dijrick Thielenz een stuk erf en land en heide, ongeveer 4 bunder, geheten smits heyninge, gelegen te Ulvenhout aan de Creyenberch, belend zuidwest: Dirc Thielen erve, oost: naast de Creyenberch, noord: aan sheren vroente