Duvenvoorde, van | 1261

v.d. Bergh II no 82
Achternamenindex

Machteld, gravin weduwe van Holland, schenkt aan haar dochter Margaretha gravin van Hennenberg enige landerijen te Maasland en een hoeve te Koudewerve

testes: Theodericus de Thiezelinchem, Arnoldus de Heymskerke, Hugo de Naeldwyc, Arnoldus de Wassenaer [van Duvenvoorde], Theodericus de Raporst, e.a. waaronder schepenen van Mazeland