Fey | 1345-11-12

Cartul Marienweerd no 540
Achternamenindex

Machteldis, weduwe van Ghiselbertus Fey, haar dochter Aleid, Henricus Fey en Hubertus de Pascua [van der Weyde], haar kinderen, en Wilhelmus Hacke zoon van Henricus de Werva verkopen voor 100 £ aan de abdij 10 jugera in de Hijr in loco dicto Hoeven, tussen de kerk van Neder Ynen en Lubbenslote (doorgestoken brief no 196 dd 1318-12-01)

schepenen in Tuyl: Wilhelmus Ridder en Mathias Rodolfi