Gelre, van | 1350~

Goederenlijst Abdij Marienweerd
Achternamenindex

goederenlijst Marienweerd: in Roemde - land dat Henricus Rode en Amelius hebben, tussen Metta Ver ave en de hertog van Gelre; - land dat Voghelaer heeft, tussen de hertog van Gelre en de communem stegham; - land dat Tugghe bezit tussen de hertog van Gelre en de erven van Johannis Puls; - land tussen de hertog van Gelre en de erven van de heer van Asperen, dat Scetter bezit; - 1 area en 2 hont land tussen onze kerk en de hertog van Gelre, waar Symon Quattel op zit; - een palude in Eynspijc in heer Henricscamphen, tussen de erven Baudekinus de Reno en de hertog van Gelre, 5 jugera minus ½ hont; - drie campen in de Dystelcamp, te weten: - 14 jugera minus 1 hont, - 11 jugera, - 10 jugera 1½ hont, tussen de hertog van Gelre, de heer van Asperen en Goswinus de Tricht en Henricus Wilhelmus; - 5 campen in de Langhehoeven, tussen de hertog van Gelre en de heer van Asperen en de communem stegham; - in Vrieskenweyde 10 jugera 11 hont, tussen Goswinus de Tricht en de antiquam stegham