Goijer, de | 1410~

Leenregister Culemborg fol 26, 28, 34v, 44, 56v
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - (fol 26) Hubert Doncker 1 akker te Goodbertingen, belend boven: Jacob Coppier, beneden: Goijer Hubertsz, tot een erfleen; - (fol 28) Goijer Ghibenz 1 achtendeel van een halve hoeve op Sidervelt, samen met Willem Voernken; - (fol 34v) Jan Goijer Ghibenz.z. 1/8 deel van een hoeve op Zidervelt; - (fol 44) Heijn die Goijer 3 ½ morgen, waarvan 8 hont te Beusinchem bij de windmolen ligt en 1 morgen in de Calveweert beneden Waterbuesinchem, 4 hont op Weijthuzervelt en een halve morgen op Weythuservelt boven de steghe; - (fol 56v) Heinric Trant Henricsz 3 akker, buiten en binnendijks, met hueren aenval in Wellincwijc in het gericht van Honswijc, belend boven: Geryt Aernesz, beneden: Willem die Goijer Henricsz (dit leen komt op Eesse zijn dochter, gehuwd met Jan van Yngen)