Grevenbroek, van | 1621

Ned Kasteelen II p 276
Achternamenindex

jonker Johan van Grevenbroeck dacht in 1621 in het huwelijk te treden met Margaretha van Gelder, dochter van Reinier, heer van Arcen en Catharina van Pallandt, maar Catharina van Pallandt gaf geen toestemming. Johan trok daarop met zijn broers naar Arcen om met geweld het huwelijk tot stand te laten komen; zij drongen in het kasteel en trachtten zelfs de jeugdige Marcelis van Gelder overhoop te steken. Catharina klom in de toren, liet het klokje luiden en schreeuwde om hulp, zodat Johan vluchtte. Zij doet haar beklag over dit optreden op 1621-03-04 bij de Staten van het Overkwartier