Goye, uten | 1258-04-10

Brom regest no 1386
Achternamenindex

uitspraak van Petrus, domdeken, Jacobus kanunnik van Oudmunster en Gysbert heer van het Gooi, in kerkelijke geschillden van de plebanen en parochianen van Gasperden met de parochianen van Tulle