Goye, uten | 1322-10-02

Reg Hann p 110
Achternamenindex

heer Otto van Cuyck beleent jvr Margriete uyten Gooye met de gerechten Uytten Gooye, te Houten, ten Wael, te Honswijk, Tulle, de Waert van 20 morgen te Wael, het veer te Tulle en Adenslick, het gerecht Jaersvelt, Everdingen, Goverdingen, Parijs aan de zijde van de Wateringhe te Leckwaart, Gaspaerde en over Heycoop, en de visserijen tussen Parise en Cudensluic