Graeff, de | 1580-05-10

G.A.Haarlem Transportregister 76/26 fol 32v
Achternamenindex

Michiel de Graeff, burger van Embden, x Cornelia Jansdochter, verkoopt aan zijn neef Aernt van Yperen, huis en erf in de Grote Houtstraat te Haarlem, koopsom 1000 Kar gld

Haarlem