Hacke | 1345-11-12

Cartul Marienweerd no 540
Achternamenindex

voor Wilhelmus Ridder en Mathias Rodolfi, schepenen in Tuyl, verkopen Machteldis, weduwe van Ghiselbertus Fey, haar dochter Aleid, Henricus Fey en Hubertus de Pascua, haar kinderen, en Wilhelmus Hacke zoon van Henricus de Werva voor 100 £ aan de abdij 10 jugera in de Hijr in loco dicto Hoeven, tussen de kerk van Neder Ynen en Lubbenslote (doorgestoken brief no 196 dd 1318-12-01)