Half Wassenaar | 1709-01-12

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv no 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Enkhuizen: verschijndag 02-15 Adam Halfwassenaar fl 1080 - fl 43-4; 1710-07-19/03-15: idem fl 1408 - fl 56-6; 1710-01-21: kantoor Hoorn: verschijndag 02-01 Adam Half Wassenaer fl 720 - fl 28-16