Heemskerk, van | 1261

v.d. Bergh II no 82
Achternamenindex

Machteld, gravin weduwe van Holland, schenkt aan haar dochter Margaretha, gravin van Hennenberg, al haar land te Maasland en een hoeve te Koudewerve

testes: Theodericus de Thiezelinchem, Arnoldus de Heymskerke, Hugo de Naeldwijc, Arnoldus de Wassenaer, Theodericus de Raporst, cum scabinis de Mazelant