Heyden, van der | 1489-09-26

Arch kerken Leiden regest 2130/ St Pancraskerk Inv no 453
Achternamenindex

Florentius filius Vranconis, priester en kanunnik van St Pancras draagt Henricus Gerardi de Alkemade, clericus, voor tot de vicarie van St Nicolaus in deze kerk, vroeger bediend door Philippus Gerardi, clericus. Zegel van mr Jacobus Tollenaer