Herlaer van Meerwijk, van | 1534-03-13 (1533)

Coll Aanw 144 fol 412, 118 fol 260v
Achternamenindex

jvr Ursele van Haerlaer, jongste dochter van Frederik van Haerlaer wordt beleend, bij overgift van heer Claes de Veer, presbiter, met Albert van Egmond [castelein tot Woerden] zijn gecoren voogd, een hoeve land met huysinge en gesate, houdende 13 morgen land geheten Ponsenhoeve, gelegen in Muylkerke Zuidholland; hulde voor haar doet haar oom Jan van Amerongen; 1538: na haar dood wordt haar broer Loef van Harlaer beleend; 1567: na Loefs dood wordt zijn zoon Vrederick van Herlaer beleend; 1594-09-07: na diens dood wordt zijn zuster Johanna van Herlaer, gehuwd met jhr Arent van de Lauwick beleend, zij verkopen dit leen aan Brien de Feyter