Houte, van den | 1298-12-06

Noordbrabantse Charters bl 54/299
Achternamenindex

Raso van Gavre heer van Breda doet onderzoek bij wijze mannen, welke rechten en verplichtingen rusten op de abdij van St Bernard, als bezitters van het grootste gedeelte van Gestel. Na overweging van alle leenrechtelijke gronden wordt bepaald dat de abdij het lage en middelbaar rechtsgebied heeft, de heer van Breda het hoge rechtsgebied

zegelaars: Godefridus de Bergis, dapifer noster, Sigebertus de Ulvenhout, Walterus dictus van den Houte