Yff |

Jongewaard bl 10
Achternamenindex

na de aankoop van de ambachtsheerlijkheid door de regenten van Westzaan, werd Dirk Cornelisz Yff, schepen te Westzaan, als sterfman ermee beleend