Yperen, van | 1419-11-12

Bijdr Bisdom Haarlem/Cartul Egmundense
Achternamenindex

de tribus magnis graminibus terre, sitis in Lymmen, circa pontem de Lymmen, emptis erga Hugonem Ghysberti socrum Wilhelmi de Yperen