Issen, van | 1555-05-14

Ons Voorgeslacht 07-1988 p 323
Achternamenindex

leen van Vianen: no 711) 2 morgen in Outena, Frans van Issen Bernardsz voor zijn vrouw Hester George Ludolfsdochter, gemeen met leen no 710), genaamd Klein Borgelen, belend boven: Pieter Joostenz, beneden: Rutger Gysbertsz uten Breuck. De volgende beleningen zijn gelijk aan no 710): 1569: dezelfden; 1599-05-26: Jan Erntsz voor zijn vrouw Metje Frans van Issendochter bij dode van haar moeder Hester George Ludolfsdochter; 1605-05-30: Ernst Jansz na dode van zijn moeder Metje van Issen; 1640-01-18: Gerrit van Leent, procureur te Vianen voor Maria van Vianen, na dode van haar vader Ernst Jansz van Vianen