Ittersum, van | 1461

Inv Arch Marquette, Assumburg, Limburg-Styrum, 1 charter
Achternamenindex

Zwolle: akte van overdracht door Johan Clesden, gemachtigde van zijn moeder Ane Otten en Otto Cleusden aan Wolf, natuurlijke zoon van Johan van Ittersum, van gronden gelegen in Musschenhage, in de vrijheid van Zwolle