Isselt, van | 1404-09-22

Ons Voorgeslacht 09-1988 p 389
Achternamenindex

leen van Amstel: no 76) 60 morgen in de wildernis van de leenheer, bij Bijlmerbroec aan de Holendrecht, genaamd Moynevelt, Hendrik Casyn van Isselt, bij dode van zijn vader Willem; 1328-05-19: dit leen zou identiek zijn met 60 morgen in Abcoude, in het gerecht van de proost van St Pieter, waarme Cosyn van Ysselt beleend wordt