1601-08-10

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 6v
Transportregister Zijpe

Louris Jacobsz Smit belooft te indemneren, costeloos en schadeloos te houden Pieter Mathys Raphorst ende Maerten Dircsz tot Echterop van alsulke borgtochte als zij te zynen behoeve hebben gesteld bij Pieter Olofsz organist als voogd van Heyltgen Willemsdochter, nagelaten dochter van Willem Jansz, brouwer, van de som van 100 gld tegen 8%, volgens de obligatie dd 1594-06-18. Ende ook eenen Cornelis Claes Puijner ende Heertgen Cornelis houtcoper, haar achterwesen ter somme van 100 gld. Hij verbindt hiervoor zijn huis en erve in de Sype by de Schagerbrug aan de noordzijde daarvan, belast met 28 st 8 penn jaarlijkse erfpacht, oost: Joost Cornelisz, west: Cornelis Claesz Puijner en Heertgen Cornelisz