1604-08-04

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 11v
Transportregister Zijpe

Claes Jacobsz pelser erkent schuldig te zijn aan Pieter Harmensz van Persyn 80 gld ter cause van geliquideerde en afgerekende penn. van goet Delfts bier bij hem al overlange van de voors. Persijn gecocht en ontvangen. Hij verbindt hiervoor zijn huis en erve aen de zuidzijde van de Schagerbrug, noord: de Schagerwech, zuid en oost: mr Willem Schouten, west: de grote slootskade. Op 1625-09-22 erkent Pieter Harmensz van Persijn zich deswege voldaan en betaald