1609-02-10

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 17v
Transportregister Zijpe

Jan Aeriaensz backer verkoopt aan Josina Barthouts en Augustyn van Teylingen, kinderen van Bartholomeus van Teylingen, een losrente van 50 gld sjaars, losbaar met 800 gld, onder verband van een huis en erve met 2 morgen land in de Zype, in de polder van de groote A int parck van de cleyne a, oost: de E. jr Otto van Seventer, zuid: de Ringsloot van de Schoorlse Zeedyk, west: de groote sloot, noord: Jan Dircksz. Borg: Claes Aeriaensz Boeckges die speciaal verbindt 5 morgen 60 roeden land in de Sype in de polder van de grote A int parck van de cleyne a, oost: de Vriese Seedyk, noord en zuid: juffr Elisabeth van Egmond, west: de Vroesloot (?)