1610-06-13

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 24v, 25
Transportregister Zijpe

jhr Johan van Egmont erkent schuldig te zijn aan Nicolaes Seijs, coopman tot Amsterdam, tegenwoordich wonende in de Beverwijk, 3240 gld ter zake van geleend geld. Rente 8%, onder verband van 67 morgen 480 roeden land in de Zijpe in de groote C, als 45 morgen 120 roeden in de cleyne a, en 22 morgen 360 roeden in de cleyne b, aen malcanderen annex, tesamen belend noord: mr Niclaes Cromhout, zuid: de St Maartensbrug. Streckende van de Vriese Zeedyk tot aan de groot sloot met de groote woninge aen de St Maertensbrug, daerop staande. Dezelfde erkent aan dezelfde schldig te zijn 3240 gld. Hij verbindt hiervoor hetzelfde perceel

Pieter Harmensz van Persyn en Jan Jacobsz Graeff, schepenen en heemraden