1615-03-14

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 34v
Transportregister Zijpe

Evert Nanningsz Debbichael verkoopt aan Augustyn van Teylingen een losrente van 62 gld 10 st sjaers, losbaar met 1000 gld, die hij ontvangen heeft uit handen van mr Jacob van Teylingen als voogd. Onder verband van een stuk land in de Sype in de grote suyder G, genaemd de Gouden hoeck, gelegen aen 5 percelen, groot in t geheel 19 morgen 300 roeden, west en noord: Gerrit Dirksz lantmeter, zuid: de dwarssloot langs de Eenigenburcherwech, oost: de groote slootskade. Afgelost 1631-03-15. Dezelfde verkoopt aan Maritgen Floris, Jacob ende Barthoud Floriszonen, een losrente van 37 gld 10st sjaars, losbaar met 600 gld, ontvangen van mr Jacob van Teylingen, onder verband van het voors. land

Dominicus Boodt, baljuw en dijkgraaf, en Dirk Beugel en Claes van Seevanck, schepenen en heemraden van de Zijpe