1616-02-25

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 38v
Transportregister Zijpe

Evert Nannings Debbichael verkoopt Niesgen Cornelisdochter, weduwe Cornelis Claesz Spout, een losrente van 50 gld sjaars, losbaar met 800 gld. Onder verband van 13 morgen gelegen in de grote V mette woninge, schuren, boomgaert etc, streckende van de Belckmerwech tot aan de Middelegalementsloot, noord: Pieter Harmensz van Persijn, zuid: Bartel Cromhout. Noch een stuk land groot 12 morgen, genaamd de Claerven in de grote P, streckende van de Belckmerweg tot aan de ooster egalementsloot, belend als voren. Afgelost 1626-11-21