1616-07-04

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 45v
Transportregister Zijpe

Claes Dircsz Luyt neemt aen in erfpachte van jonker Jacob Huygensz van der Dussen 57 roeden land in de Sype in de grote C, noordoost: de dycksloot, noordwest en zuidoost: de heer v.d. Dussen, zuidwest: St Maertenswech, zijnde deze 57 roeden eertyts gecomen van jr Johan van Egmont ende laetst gecoft van jr Franois (!) Henderson, die dieselve erfpacht uitgegeven heeft aan de voorn. Claes Luyt. Erfpacht 6 gld sjaars