1617-08-16

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 46
Transportregister Zijpe

mr Adriaen Anthonisz verbindt voor de vrijwaring van een soutketel met zijn erve en boomgaert, liggende binnen Alcmaer en bij hem aan Cornelis Thomasz, seijlmaker, vercoft, een stucke lants groot 5 morgen mette woninge daerop staendt, in de Sijpe in de grote L ende cleyne f (?), zuidoost: de erfgenamen van Jan Lenertsz, west: de Belckmerweg, noord: Jhelis Jochumsz